Search

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijving: Inschrijven kan fysiek op een Personal Active locatie of online. Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst of eerste ideal betaling is de inschrijving definitief.


Betaling en incasso: Door akkoord te geen met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft. respectievelijk Personal Active BV om doorlopend Incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Personal Active. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Personal Active BV en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas alls na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het felt of u well of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald, U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; Indien Personal Active twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan komen voor uw rekening: Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden herberekend op basis van een lidmaatschap met kortere termijn.


Huisregels: Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Personal Active. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden, Dranken mogen alleen in een afgesloten Mes/bidon meegenomen worden; Roken en hel gebruik ervol verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden, Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten, Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten, Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Personal Active; Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten: Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht; Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen: Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen; Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen, Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden, Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd: Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Personal Active worden niet getolereerd en; indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte godaan bij de politic; Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Personal Active zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.


Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Personal Active ontvang je cen persoonlijke lidmaatschapsband of lidmaatschapspas; Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; Personal Active zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschap- polsband of pas dient u bij elk bezoek aan Personal Active mee te nemen; Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschaps band neemt u direct contact op met Personal Active; Bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen twv 10,- euro.


Camerabeveiliging/Video- en audio toezicht/ trainen tijdens onbemandeuren: Bij alle Personal Active vestigingen is voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen; U kunt Personal Active bezoeken tijdens bemande en onbemande uren; Om veiligheidsredenen maakt Personal Active gebruik van video- en audio toezicht apparatuur om de club te kunnen observeren Middels het ondertekenen online- of offline erkent het lid dat hij/zij na toegang van een Personal Active onder video-en audio toezicht en opname staat, Video- en audio toezicht is beperkt tot het sport en ontvangstruimte gedeelte en is niet aanwezig in het de toilet, kleed- en intake ruimtes;

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan persoonlijk bij Personal Active. Na opzegging zal Personal Active de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren; Het Personal Active lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden, wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de Fit Coaches vragen om een goed alternatief;


Eigen risico: Personal Active is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Personal Active; Personal Active kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; U traint op eigen risico, tijdens bemande en onberande uren. Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Personal Active behoudt zich het recht om tarieven le indexeren/ wijzigen mel een maximum van 7% per jaargang.


Privacyverklaring AVG: De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Personal Active gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden Lijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerki indien u daar toestemming voor verleent: Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.personalactive.nl